Η Θεία Λειτουργία, Σχόλια - Athonite
Η Θεία Λειτουργία, Σχόλια - Athonite
Η Θεία Λειτουργία, Σχόλια - Athonite

The Divine Liturgy, a Commentary in the Light of the Fathers (Greek)

Regular price $35.00

Τίτλος Βιβλίου: Η Θεία Λειτουργία, Σχόλια

Του Ιερομονάχου Γρηγορίου, Ιερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, 'Αγιον 'Ορος. | By Hieromonk Gregorios, Elder of the Cell of St. John the Theologian, Koutloumousiou Monastery, Mount Athos. 

472 Σελίδες, 'Εκδοση ΙΒ', 2019, 14.5 x 21.2 εκ., Πανόδετον. | 472 Pages, 12th Edition, 2019, 14.5 x 21.2 cm, Hardcover (Cloth)

Το ευχαριστιακό Μυστήριο, που είναι το κέντρο της εν Χριστώ ζωής μας, σχολιάζεται και ερημηνεύεται βήμα προς βήμα, με βάση τους αγίους Πατέρες. Βιβλίο-σταθμός στην νεώτερη λειτουργική βιβλιογραφία, που έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής ήδη από την πρώτη έκδοσή του. Ως θησαύρισμα πατερικής σοφίας, είναι άξιο προσεκτικής μελέτης και εντρύφησης, εγχειρίδιο για τον Λειτουργό και βοήθημα για κάθε πιστό. 

AVAILABLE IN ENGLISH: "The Divine Liturgy, a Commentary in the Light of the Fathers"