Η Ιερωσύνη - Athonite
Η Ιερωσύνη - Athonite
Η Ιερωσύνη - Athonite
Η Ιερωσύνη - Athonite
Η Ιερωσύνη - Athonite
Η Ιερωσύνη - Athonite

The Priesthood (Greek)

Regular price $26.00

Τίτλος Βιβλίου: Η Ιερωσύνη

Του Ιερομονάχου Γρηγορίου, Ιερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, 'Αγιον 'Ορος. 

352 Σελίδες, 'Εκδοση Β', 2015, 14.7 x 21 εκ.

Η Ιερωσύνη, ενώ τελείται στην γη, ανήκει στα έργα των ουρανίων Δυνάμεων. Σκοπός της είναι να θεοποιήση τον άνθρωπο, να τον ανεβάση στην ουράνια μακαριότητα. Το βιβλίο αυτό αναλύει σε βάθος την ιερατική διακονία, όπως μας την παρέδωσε ο Ιησούς Χριστός, και σχολιάζει βήμα προς βήμα τις χειροθεσίες και χειροτονίες των κληρικών. Στηρίζεται πάντοτε στον απλανή και θεοφώτιστο λόγο των αγίων Πατέρων. Εγχειρίδιο απαραίτητο για κάθε ιερωμένο και για όποιον ενδιαφέρεται να μελετήση το μέγα μυστήριο της Ιερωσύνης.