Η Ορθόδοξη Πίστη, Λατρεία και Ζωή - Athonite
Η Ορθόδοξη Πίστη, Λατρεία και Ζωή - Athonite
Η Ορθόδοξη Πίστη, Λατρεία και Ζωή - Athonite

The Orthodox Faith, Worship and Life (Greek)

Regular price $26.00

Τίτλος Βιβλίου: Η Ορθόδοξη Πίστη, Λατρεία και Ζωή

Του Ιερομονάχου Γρηγορίου, Ιερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, 'Αγιον 'Ορος. |   By Hieromonk Gregorios, Elder of the Cell of St. John the Theologian, Koutloumousiou Monastery, Mount Athos. 

288 Σελίδες, 'Εκδοση Β', 2016, 14 x 20.5 εκ., Μαλακό Εξώφυλλο | 288 Pages, 2nd Edition, 14 x 20.5 cm, Softcover

Μία σύγχρονη ορθόδοξη Κατήχηση, βασισμένη στον θεοφώτιστο λόγο των αγίων Πατέρων. Σύμφωνα με τον τίτλο του, το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο αναλύεται η ορθόδοξη πίστη με βάση το Σύμβολο της πίστεως. Στο δεύτερο παρουσιάζεται η λατρεία της Εκκλησίας και σχολιάζεται με σαφή και κατανοητό τρόπο. Στο τρίτο, τέλος, αναλύεται σε βάθος η έννοια και ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Βοήθημα κατάλληλο όχι μόνο για κατηχητές και ιεραποστόλους, αλλά και για κάθε συνειδητό χριστιανό.

This book is available is English: "The Orthodox Faith, Worship and Life"